۰
فایل فلش و دامپ وترمیم بوت
فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد HX-M706C-MB-V2.0.0
مقایسه
دانلود رام تبلت چینی G SATR با مشخصه مین بورد ET-86V2G-A23 1.8H
مقایسه